Het groenste bedrijventerrein van Twente

De gemeente Haaksbergen heeft de ambitie om met het Stepelerveld het groenste bedrijvenpark van Twente te ontwikkelen.  Een samenwerking van gemeente, projectontwikkelaars en landschapsarchitecten moet leiden tot een innovatief en duurzaam bedrijventerrein. Bedrijven als Unipro, Akzo Nobel en SmartRoads hebben hun medewerking reeds toegezegd. De haalbaarheid van het plan is vorig jaar onderzocht door het Bureau Stedelijke Planning, hieruit blijkt dat de Gemeente Haaksbergen in 2030 kan voorzien in een behoefte van lokale en regionale ondernemers. Zoals het er nu uit ziet, gaat het bedrijventerrein er komen en is een eerste concept al te bewonderen.

Bedrijventerrein Stepelerveld grenst aan de noordzijde van bedrijventerrein Stepelo en wordt uitgerust met dezelfde innovatieve en duurzame ontwikkelingen als de standaard van het reeds gevestigde bedrijf Unipro. Akzo Nobel, dat hier een tussenstation voor zoutwinning wil realiseren, houdt in het ontwerp rekening met de duurzaamheid van hun pand. Stepelerveld is voor ondernemers interessant omdat het goed bereikbaar is doordat het grenst aan het nieuwe traject van de N18, de verbindingsweg tussen de A18 en Enschede.

Het gehele terrein wordt voorzien van duurzame oplossingen. Zo wordt regenwater opgevangen in bassins om gebruikt te worden voor onder andere besproeiing en blussen, windmolens zorgen voor (duurzame) windenergie, zonnepanelen voor zonne-energie, toiletten worden doorgespoeld met ‘grijs water’ -licht verontreinigd water, zoals huishoudwater (zeepresten) en SmartRoads die helemaal klaar zijn voor elektrische auto’s. Alle bedrijfspanden worden voorzien van zogenaamde sheddaken met zonnepanelen, waardoor direct zonlicht wordt opgeslagen en omgezet in warmte en energie.
Smartroads hebben reflecterend asfalt, waardoor minder straatverlichting nodig is en de verlichting díe er staat, zal dynamisch zijn. Dat wil zeggen dat deze alleen aangaat wanneer er auto’s langsrijden.

Al met al een vooruitstrevend plan dat Haaksbergen in de toekomst op de kaart moet gaan zetten. Nieuwsgierig hoe het plan er precies uit ziet? Op de site van Waarmakers is een concept van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein te zien.