Hofgids_Agenda_20140416094807_1In de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven geweest op ‘bedrijventerrein het Stepelo’, zowel zichtbaar als niet zichtbaar. Naast de regelmatig terugkerende onderwerpen als het groenonderhoud, KVO en andere gerelateerde thema’s, zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op het bedrijventerrein. Bekend is het glasvezelnetwerk, waar veel ondernemers inmiddels gebruik van maken. Ook de ontwikkelingen van ‘het Stepelerveld’, behorende bij ‘Stepelo’, is iets wat steeds serieuzere vormen gaat krijgen. Hierin zijn de samenwerkingen met belangrijke partners als de gemeente Haaksbergen, de Provincie Overijssel, ‘Oost NV’ en nog enkele marktpartijen een mooi platform om een volgende stap te kunnen zetten. In de komende jaren zal ‘het Stepelo’, met toevoeging van ‘het Stepelerveld’, zich nog meer kunnen onderscheiden dan nu al het geval is.

Daarnaast is het bestuur van ‘het Stepelo’ binnen Haaksbergen actief om het parkmanagement voor Haaksbergen, samen met andere bedrijvenverenigingen en de gemeente, naar een hoger plan te tillen. Voor komend jaar willen wij meer aandacht gaan leggen op het netwerken. Meer informatie hierover zal nog volgen. ‘Bedrijventerrein Stepelo’ staat er op dit moment erg goed voor binnen o.a. de provincie en verschillende andere instanties. Dit is ontzettend positief en onderstreept dat we samen met Stepelo Onderneemt hetzelfde doel nastreven: Stepelo verder op de kaart zetten!